Cena právních služeb

 

Logo kanceláře

 

Odměna advokáta za poskytnuté právní služby se primárně řídí individuální dohodou mezi klientem a advokátem v závislosti na povaze a náročnosti požadovaných právních služeb. Výši odměny advokáta upravuje také vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), dle které se řídí odměna advokáta v případě, že nedošlo k uzavření dohody.

 

Mgr. Jiří Zrník je plátcem DPH.