Poskytované právní služby

 

Logo kanceláře

 

Závazkem advokátní kanceláře Jiřího Zrníka je poskytnout klientům všestranné a profesionální právní služby zahrnující:

 • právní poradenství
 • sepis smluv a jiných právních dokumentů
 • zakládání obchodních společností a dalších právních subjektů
 • zastupování na valných hromadách
 • vymáhání pohledávek
 • zpracování žalob a veškerých podání k soudům a všem orgánům veřejné správy
 • zastupování klientů v soudním řízení, v rozhodčím řízení a v řízení před orgány veřejné správy
 • právní audit společností
 • advokátní úschovy
 • a další

 

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v českém, anglickém a španělském jazyce, a to zejména v těchto oblastech:

 • obchodní právo

nekalá soutěž

právo obchodních společností

obchodní závazkové vztahy

 • směnečné právo
 • občanské právo

vypořádání spoluvlastnictví a společného jmění manželů

věcná břemena, zástavní právo

náhrada škody

závazkové právo

 • ochranné známky

zápis ochranných známek

námitkové řízení

řízení o prohlášení neplatnosti a zrušení ochranné známky

 • insolvence

insolvenční návrhy

přihlášky pohledávek, zastupování v insolvenčním řízení

 • pracovní právo

práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

vznik a ukončení pracovněprávního vztahu

 • právo nemovitostí

 

Pověření ČAK k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů:

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.